Το ανανεωμένο site της Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ είναι υπό κατασκευή