Βιομηχανικά Η/Ζ-DEUTZ

3 - ΦΑΣΙΚΟ Η/Ζ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟ - 50 HZ - 400V
 
Τύπος Η/Ζ
 
Τύπος κινητήρα
Σύστημα ψύξεως
ΣΑΛ
KVA
Τεχνική Περιγραφή
Συνεχής
(COP)
Συνεχής
(Prime)
Εφεδρική
(Stand-By)
GEN 13,5-M2011
F2M2011
Ελαιόψυκτος
1500
12.5
13
13.5
πατήστε εδώ
GEN 20-M2011
F3M2011
Ελαιόψυκτος
1500
20
20
20
πατήστε εδώ
GEN 30-M2011
F4M2011
Ελαιόψυκτος
1500
30
30
30
πατήστε εδώ
GEN 44-M2011
BF4M2011
Ελαιόψυκτος
1500
40
42.5
44
πατήστε εδώ
GEN 63-2011
BF4M2011C
Ελαιόψυκτος
1500
57
61
63
πατήστε εδώ
GEN 80-2012
BF4M2012C
Υδρόψυκτος
1500
67
75
80
πατήστε εδώ
GEN 110-1013
BF4M1013EC
Υδρόψυκτος
1500
100
105
110
πατήστε εδώ
GEN 140-1013
BF4M1013FC
Υδρόψυκτος
1500
117
130
140
πατήστε εδώ
GEN 170-1013
BF6M1013EC
Υδρόψυκτος
1500
155
160
170
πατήστε εδώ
GEN 225-1013
BF6M1013FC G3
Υδρόψυκτος
1500
185
200
225
πατήστε εδώ
GEN 270-2013
TCD2013L06 V4
Υδρόψυκτος
1500
225
250
270
πατήστε εδώ
GEN 350-1015
BF6M1015C G1
Υδρόψυκτος
1500
275
300
350
πατήστε εδώ
GEN 395-1015
BF6M1015C G2
Υδρόψυκτος
1500
323 350
395
πατήστε εδώ
GEN 420-1015
BF6M1015CP G3
Υδρόψυκτος
1500
345
390
420
πατήστε εδώ
GEN 480 - 1015
BF8M1015C G1
Υδρόψυκτος
1500
380
435
480
πατήστε εδώ
GEN 520 - 1015
BF8M1015C G2
Υδρόψυκτος
1500
420 450
520
πατήστε εδώ
GEN 560 - 1015
BF8M1015CP G3
Υδρόψυκτος
1500
450
500
560
πατήστε εδώ

Η Α.ΕΙ.Μ.Α. ΑΕΒΕ συναρμολογεί στις εγκαταστάσεις της Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη από 13 έως 550 KVA με τις παρακάτω δυνατές επιλογές σε εξοπλισμό:

  • Χειροκίνητης ή  Αυτόματης ζεύξεως / αποζεύξεως στο δίκτυο καταναλωτών ή αδιάλειπτης λειτουργίας
  • Με ηχομονωτικό ή με κάλυμμα
  • Τροχήλατο με ηχομονωμένο κάλυμμα ή μη
  • Με δυνατότητα επιτήρησης και ρύθμισης της λειτουργίας εξ΄αποστάσεως