Επισκευαστικό τμήμα ΑΕΙΜΑ

Η Α.ΕΙ.Μ.Α. ΑΕΒΕ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο / μηχανουργείο 500 τ.μ. εντός των εγκαταστάσεων της και απασχολεί σήμερα οκτώ (8) μηχανικούς, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι σε όλους τους αντιπροσωπευόμενους κατασκευαστές.

Το επισκευαστικό τμήμα υποστηρίζεται από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας στελεχωμένο με τρεις (3) μηχανολόγους μηχανικούς, άρτια εκπαιδευμένους στους αντιπροσωπευόμενους κατασκευαστές.

Για την πιστοποίηση των εργασιών της η ΑΕΙΜΑ διαθέτει δοκιμαστήριο για κινητήρες έως 1000hp.

Αναλαμβάνουμε και εκτελούμε:

  • Μακροχρόνια συμβόλαια τόσο για τις τακτικές συντηρήσεις όσο και για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητος (ΣΗΘ / ΣΗΘΥΑ) του κατασκευαστή MWM συμπεριλαμβανομένου και του περιφερειακού μηχανολογικού εξοπλισμού της Μονάδος ΣΗΘ / ΣΗΘΥΑ.
  • Μέσω συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης μπορούμε και επεμβαίνουμε σε κάθε Μονάδα ΣΗΘ τόσο για την έγκαιρη πρόβλεψη σφάλματων στη λειτουργία της όσο και για την άμεση επίλυση αυτών.
  • Παντός τύπου επισκευές ναυτικών κινητήρων πρόωσης και ηλεκτροπαραγωγής των κατασκευαστών DEUTZ, MWM, MITSUBISHI εγκατεστημένων σε πλοία, θαλαμηγούς, αλιευτικά σκάφη, κ.α.

Οι εργασίες εκετελούνται είτε επί του σκάφους ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

  • Επί τόπου διάγνωση και επισκευές βλαβών πετρελαιοκινητήρων DEUTZ εγκατεστημένων σε μηχανήματα έργων.
  • Συμβόλαια προγραμματισμένης συντήρησης εφεδρικών πετρελαιοκίνητων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του κατασκευαστή DEUTZ.
  • Μηχανουργικές εργασίες αποκατάστασης φθορών διαφόρων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών

24 contactplain 16Άμεση ανταπόκριση και τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες μας.

 

Κυριότεροι πελάτες:

Image not available

S/Y MALTESE FALCON

TDB620

Image not available

Builder:
Date of Delivery:
Length Overall:
Displacement:
Propulsion Engines:
Engine's Output:
Speed at max. power:

PERINI NAVI
2006
88 m
1240 t
2 x DEUTZ TBD620
2072 HP per engine
19.5 kt

Image not available
Image not available

AEGEAN PRINCESS (TANKER)

S6R-MPTA

Image not available

Owning Company:
Shipyard:
Date of Delivery:
Ship Type:
Length Overall:
Net Tonnage:
Auxilliary Engines:
Engine's Output:

SEA BREEZER MARINE S.A.
Van Der Giessen-de Noord Nederlands
1991
Oil Tanker
99.50 m
1662 t
4 x MITSHUBISHI S6R-MPTA
570 kWm EACH

Image not available
Image not available

M/Y ASTARTE II

SBV12M628

Image not available

Shipyard:
Build / Refit:
Ship Type:
Length Overall:
Gross Tonnage:
Propulsion Engines:

Auxiliary Engines:

Blohm + Voss Shipyards
1987
Motor Yacht
65.2 m
1162 t
2 x KHD DEUTZ - SBV
12M628 - 2992 HP each
3 x MWM TBD234 V8 - 255 kWm each

Image not available
Image not available
Image not available

Κυριότεροι πελάτες μας σε βιομηχανικούς DEUTZ κινητήρες ή/και Η/Ζ

Image not available
Image not available

Χωματερή Ανω Λιοσσίων – 13,86 MWel - Βιοαέριο

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η εφαρμογή στην χωματερή των Ανω Λιοσίων σχετίζεται με την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου από τον ΧΔΑ και τον ΧΥΤΑ 1 Άνω Λιοσσίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησή της στο εθνικό δίκτυο διανομής. Το βιοαέριο αυτό είναι προιόν αναερόβιας χώνευσης σκουπιδιών τοποθετημένων σε ειδικά διαμορφωμένες λεκάνες αεροστεγώς κλεισμένες.

Πελάτης:

Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:
Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Συνολική Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:
Link:

ΒΕΑΛ Α.Ε.
(50% ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.– 50% EnergyDevelopmentsLTD).
Βιοαέριο (landfill gas)
MWM – TBG620V16K
Χωματερή
Εντός Container
1,26 MWe
13,86 MWe
2001
www.beal.gr

Image not available
Image not available

Χωματερή Ταγαράδες Θεσσαλονίκη – 5 MWel

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η εφαρμογή στην χωματερή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης σχετίζεται με την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησή της στο εθνικό δίκτυο διανομής. Το βιοαέριο αυτό είναι προιόν αναερόβιας χώνευσης σκουπιδιών τοποθετημένων σε ειδικά διαμορφωμένες λεκάνες αεροστεγώς κλεισμένες.

Πελάτης:

Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:
Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Συνολική Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Βιοαέριο (landfill gas)
MWM – TBG620V16K
Χωματερή
Εντός Container
1,25 MWe
5 MWe
2005

Image not available
Image not available

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών – 0.51 MWel

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η εφαρμογή στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών σχετίζεται με τριπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης. Κατά την λειτουργία του κινητήρα παραγεται ηλεκτρική ενέργεια αναλόγως της ζήτησης από το Νοσοκομείο (ιδιοκατανάλωση) και παράλληλα γίνεται και εκμετάλευση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας, και χρησιμοποίησή της για θέρμανση των χώρων του νοσοκομείου το χειμώνα και ψύξη μέσω ψύκτη απορρόφησης το καλοκαίρι. Η μονάδα λειτουργεί και ως γεννήτρια ανάγκης στην περίπτωση που γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ για συγκεκριμένους καταναλωτές του νοσοκομείου.

Εργολάβος:

Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:

Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΗΛΙΔΗΣ

Φυσικό Αέριο
MWM – TCG2016V12
Τριπαραγωγή (Ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Θέρμανση & Ψύξη)
Εντός Container
0,51 MWe
2008

Image not available
Image not available

Τηλεθέρμανση Σερρών – 16MWel – Φυσικό Αέριο

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η Θέρμη Σερρών είναι μια βιομηχανική μονάδα Συμπαραγωγής και Τηλεθέρμανσης. H όλη εφαρμογή αποτελείται από ένα Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητος Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) και από το άμεσα συνδεδεμένο σε αυτόν δίκτυο τηλεθέρμανσης, το οποίο διανέμει θερμότητα σε καταναλωτές στην πόλη των Σερρών.

Πελάτης:

Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:
Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Συνολική Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:
Link:

ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Φυσικό Αέριο
MWM - TCG2032V16
Τηλεθέρμανση
Εντός Κτιρίου
4 MWe
16 MWe
2009
www.thermiserres.gr

Image not available
Image not available

Θερμοκήπιο Δράμας – 8 MWel

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η εφαρμογή στο θερμοκήπιο της Wonderplant σχετίζεται με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας, και διοξειδίου του άνθρακα. Η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο εθνικό δίκτυο διανομής, η θερμική ενέργεια καταναλώνεται στη θέρμανση του θερμοκηπίου και το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από φίλτρανση των καυσαερίων κάτω από αυστηρά πρότυπα διοχετεύεται στον αέρα του θερμοκηπίου αυξάνοντας την παραγωγή.

Πελάτης:

Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:
Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Συνολική Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:

Wonderplant A.E.

Φυσικό Αέριο
MWM – TCG2020V20
Θερμοκήπιο
Εντός Κτιρίου
2 MWe
8 MWe
2014

Image not available
Image not available

XYTA Χαλκίδας - WATT Α.Ε. – 0,4MWe – Βιοαέριο χωματερής

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η εφαρμογή στην χωματερή της Χαλκίδας σχετίζεται με την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησή της στο εθνικό δίκτυο διανομής. Η μονάδα αποτελείται από έναν (1) Αεριοκινητήρα MWM τύπου TCG2016V08C ισχύος 0,4 MWel τροφοδοτούμενη από το βιοαέριο που παράγεται μέσω αναερόβιας χώνευσης των απορριμμάτων. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία στο χώρο της χωματερής το 2015.

Πελάτης:
Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:
Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Συνολική Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:

WATT Α.Ε.
Βιοαέριο (landfill gas)
MWM – TCG2016V08C
Παραγωγή Ηλεκτρισμού με καύσιμο Βιοαέριο από απορρίμματα χωματερής
Εντός Container
0,4 MWe
2015

Image not available
Image not available

ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Α.Ε. – 1MWe - Θεσσαλονίκη – Βιοαέριο από Βιομάζα

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η εφαρμογή της Βορειοελλαδικής Α.Ε. στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης σχετίζεται με την Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας με καύσιμο βιοαέριο που παράγεται μέσω αναερόβιας χώνευσης κτηνοτροφικών λυμάτων σε ειδική για το σκοπό αυτό δεξαμενή, τον χωνευτή. Η ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στο εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ενώ η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για την θέρμανση του χωνευτή αλλά και για την περαιτέρω επεξεργασία (παστερίωση) των στερεών υποπροϊόντων της αναερόβιας χώνευσης. Η Μονάδα Συμπαραγωγής ισχύος 1 MWel αποτελείται από έναν (1) Αεριοκινητήρα MWM τύπου TCG2020 V12 και βρίσκεται σε λειτουργία από το 2015.

Πελάτης:
Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:

Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:

ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.
Βιοαέριο (Biogas)
MWM – TCG2020V12
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας με καύσιμο Βιοαέριο από κτηνοτροφικά λύματα
Εντός Κτιρίου
1 MWe
2015

Image not available
Image not available

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Αιγάλεω – 0,6MWe - Τριπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας & Ψύξης

Σύντομη περιγραφή Εργου

Η εφαρμογή στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά σχετίζεται με Τριπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας, Θερμότητας και Ψύξης. Κατά την λειτουργία του ενός (1) Αεριοκινητήρα MWM τύπου TCG2016 V12 ισχύος 0,6 MWel παράγεται ηλεκτρική ενέργεια η οποία καλύπτει τις ανάγκες σε ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος του ιδρύματος (ιδιοκατανάλωση) με ταυτόχρονη εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας, για θέρμανση των εγκαταστάσεων το χειμώνα και ψύξη μέσω ψύκτη απορρόφησης το καλοκαίρι. Η μονάδα λειτουργεί και ως γεννήτρια ανάγκης (Island Mode) για συγκεκριμένους καταναλωτές του ιδρύματος στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης από το δίκτυο διανομής. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 2016.

Πελάτης:
Καύσιμο:
Τύπος Κινητήρα:
Εφαρμογή:

Εγκατάσταση:
Ισχύς:
Έτος Λειτουργίας:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Φυσικό αέριο (Natural Gas)
MWM – TCG2016V12C
Τριπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας & Ψύξης με καύσιμο Φυσικό Αέριο
Εντός Container
0,6 MWe
2016