Ιστορικό

  • 1947 Ίδρυση εταιρείας.
  • 1948 Ανάληψη Αντιπροσωπείας FARYMAN DIESEL.
  • 1963 Ανάληψη Αντιπροσωπείας της MOTΟREN WERKE MANNHEIM AG (MWM),
    σήμερα CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH (CES).
  • 1992 Εγκατάσταση σε ιδιόκτητο κτίριο.
  • 1997 Ανάληψη αντιπροσωπείας βιομηχανικών κινητήρων DEUTZ AG.
  • 2007 Ανάληψη αντιπροσωπείας MHI Equipment Europe BV, ναυτικών κινητήρων MITSUBISHI,
    σήμερα MITSUBISHI TURBOCHARGER AND ENGINE EUROPE B.V. (MTEE)