Φιλοσοφία

Η Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ έχει παρουσία 60 και πλέον ετών στην Ελληνική Αγορά. Η επιτυχημένη στρατηγική πωλήσεών της, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη οικονομική διαχείριση την καθιστά μια από τις πιο αξιόπιστες, ανταγωνιστικές, και σύγχρονες εταιρείες στο κλάδο της.

Οι άνθρωποι της ΑΕΙΜΑ, από την ίδρυσή της, εφαρμόζουν ενσυνείδητα Αξίες και Ηθική στην επιχειρηματική της πρακτική, έχοντας πετύχει μέχρι σήμερα:

  • filosofiaΤην δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών συνεργειών που αποτελούν τις βάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της ΑΕΙΜΑ στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • Υψηλό επίπεδο εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών της, μέσα από συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευσης στα εργοστάσια των κατασκευαστών.
  • Ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσα από τη συστηματική διαχείριση της επιχειρησιακής γνώσης και επιμόρφωσης.
  • Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών που αποτελούν και τους πραγματικούς συνεργάτες της!

Η ΑΕΙΜΑ παρακολουθεί σταθερά τις ανάγκες της πελατείας της, με στόχο την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εξέλιξης, Πριν και Μετά την Πώληση!