Μάρτιος 2020
Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘΥΑ στο Θερμοκήπιο της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε.» από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘΥΑ στο Θερμοκήπιο της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε.» από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 η εγκατάσταση και εκκίνησης της μονάδας ΣΗΘΥΑ συνολικής ισχύος 4 MWel, στο νέο υπερσύγχρονο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας της «Κήποι Καρδίτσας Α.Ε».

Νοέμβριος 2019
Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘ - Βιοαερίου στη Μ.Ε.Α Ηπείρου από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Παράδοση νέου σταθμού ΣΗΘ - Βιοαερίου στη Μ.Ε.Α Ηπείρου από την Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ

Ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019 η εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία μονάδας ΣΗΘΥΑ Βιοαερίου ισχύος 1,56 MWel, στη νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου.