Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσυγχρονισμού του συνεργείου μας

Ιανουάριος 2018

Σε ανανεωμένο χώρο στο ισόγειο του ιδιόκτητου κτιρίου της εταιρείας μας, εκτελούνται πλέον οι συντηρήσεις και επισκευές κινητήρων των πελατών μας.

Το δάπεδο αντικαταστάθηκε με νέο εποξειδικό βιομηχανικό, υψηλής αντοχής σε στατικά φορτία με αντιολισθητικές ιδιότητες, ενώ ανανεώθηκε ο χρωματισμός όλων των περιμετρικών τοίχων.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσυγχρονισμού του συνεργείου μας

Επιπρόσθετα αναβαθμίστηκε η ικανότητα ανύψωσης φορτίων με την προσθήκη σύγχρονου ανυψωτικού μηχανισμού ικανότητας 8 τόνων στην υπάρχουσα γερανογέφυρα η οποία καλύπτει την επιφάνεια ολόκληρου του συνεργείου.

Με την προσθήκη αυτή το επισκευαστικό τμήμα μπορεί με ασφάλεια να διαχειριστεί εξαρτήματα ακόμα μεγαλύτερου βάρους, μειώνοντας το χρόνο αποπεράτωσης επισκευής προς όφελος των πελατών μας.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσυγχρονισμού του συνεργείου μας