Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

Η Α.ΕΙ.Μ.Α ΑΕΒΕ κατασκευάζει και διαθέτει Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη για Βιομηχανική & Ναυτική Χρήση με πετρελαιοκινητήρες DEUTZ & MITSUBISHI.

 Πελάτες μας: Τεχνικές Εταιρείες   Πολεμικό Ναυτικό Ναυτιλιακές Εταιρείες 
   Ξενοδοχεία  Νοσοκομεία  Ιδιώτες, κ.τ.λ.

ilektroparagoga zeugi