Ολοκληρωμένες Λύσεις (TURN-KEY) για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση Μονάδων Συμπαραγωγής από 400 έως 4500 kWel

MWM Basisflyer

Η Α.ΕΙ.Μ.Α. ΑΕΒΕ, ως Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH (πρώην MWM GMBH) για επωνυμία προϊόντων MWM στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση Μονάδων Συμπαραγωγής από 400 έως 4500 kWel για Κτιριακή Εγκατάσταση ή Εντός Container, με τους παρακάτω τύπους καυσίμου:

 • Φυσικό Αέριο. 
 • Βιοαέριο από αναερόβια χώνευση σκουπιδιών
  (Landfill Gas).
 • Βιοαέριο από επεξεργασία αστικών λυμάτων
  (Sewage Gas). 
 • Βιοαέριο από αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων ή / και αγροτικών καλλιεργειών (Agricultural Biogas). 
 • Άλλων ειδικού τύπου αερίων (Mine Gas, Coke Gas, κ.τ.λ.).

Ολοκληρωμένη Διαχείριση ΑΕΙΜΑ Επιλέγοντας την ΑΕΙΜΑ ως συνεργάτη σας εξασφαλίζετε ολοκληρωμένη διαχείριση (Project Management) για όλη τη διάρκεια του έργου, από την φάση σχεδιασμού και εκτέλεσης έως τη θέση σε λειτουργία (Commissioning) και πιο σημαντικό τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για μακροχρόνια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση (Technical Support & Maintenance).

 • Αναγνώριση απαιτήσεων έργου - καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Engineering), διαστασιολόγησης και επιλογής εξοπλισμού σε Μονάδες ΣΗΘΥΑ και Βιοαερίου.
 • Πλήρεις οικονομοτεχνικές προτάσεις.
 • Επίβλεψη εγκατάστασης εξοπλισμού και BOP (Balance Of Plant).
 • Θέση σε λειτουργία.
 • Προτάσεις συντήρησης για την εξασφάλιση μέγιστης διαθεσιμότητάς προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του έργου.

Ενδεικτικά Μονάδες ΣΗΘ χρησιμοποιούνται για:

 • Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Κολυμβητήρια
 • Mονάδες βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών και αγροτικών αποβλήτων
 • Χωματερές
 • Σταθμοί Βιολογικών Καθαρισμών
 • Θερμοκήπια

 

MWM17024 Leistungstabellen MWMl