Ναυτικοί Κινητήρες DEUTZ

Γενικά

Η Α.ΕΙ.Μ.Α. ΑΕΒΕ έχει να επιδείξει περισσότερο από 50 χρόνια συστηματικής και επιτυχημένης πορείας στο χώρο των Ναυτικών κινητήρων και των Ναυτικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. Οι δραστηριότητες της εταιρίας καλύπτουν πλήρως τον πελάτη από την πώληση και παράδοση στην εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας και εξειδικευμένου service.
Με μακρά παράδοση στην ναυτιλία και ως κορυφαίος κατασκευαστής πετρελαιοκινητήρων, οι ναυτικοί κινητήρες DEUTZ είναι παγκοσμίως γνωστοί για την αξιοπιστία τους και την αποτελεσματικότητα τους.
Οι ναυτικοί κινητήρες DEUTZ είναι τεχνολογικά σχεδιασμένοι για ναυτική χρήση και πληρούν τις απαιτήσεις των Νηογνωμόνων.

Χρήσεις

  • Πλοηγίδες
  • Ρυμουλκά
  • Αλευτικά
  • Κύριες ή βοηθητικές γεννήτριες
 
Πίνακας ισχύος ναυτικών κινητήρων  DEUTZ πρόωσης (ΜΕ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ)
 
Τύπος Κινητήρα
 
ΙΜΟ Διάταξη
Κυλίνδρων
ΣΑΛ Ισχύς Α(1) Ισχύς Β(2) Τεχνικό Φυλλάδιο
kW HP
kW
HP
BF4M1013M - Σειρά 2300 81  110 - - πατήστε εδώ
BF4M1013MC IMO 1 & 2 Σειρά 2300 102 139  - - πατήστε εδώ
BF6M1013M IMO 1 Σειρά 2300 123 167  - - πατήστε εδώ
BF6M1013MC IMO 1 & 2 Σειρά 2300 148 201  - - πατήστε εδώ
BF6M1013MCP IMO 1 & 2 Σειρά 2300 166 226  - - πατήστε εδώ
BF6M1015MC IMO 2 V 2100 261 355  273   πατήστε εδώ
BF6M1015MC IMO 2 V 2100 287 390  300   πατήστε εδώ
BF8M1015MC IMO 2 V 2100 348 473  364   πατήστε εδώ
BF8M1015MC IMO 2 V 2100 383  521 400   πατήστε εδώ
TCD2015V06M IMO 2 V 2100 327 445  - - πατήστε εδώ
TCD2015V08M IMO 2 V 2100 410  558 - - πατήστε εδώ
TCD2015V08M IMO 2 V 2100 450 612  - - πατήστε εδώ
Πίνακας ισχύος ναυτικών κινητήρων  DEUTZ πρόωσης (χωρίς ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ)
 
Τύπος Κινητήρα
 
ΙΜΟ Διάταξη
Κυλίνδρων
ΣΑΛ Ισχύς Α(1) Ισχύς Β(2) Τεχνικό Φυλλάδιο
kW HP kW HP
BF4M1013M - Σειρά 2300 -  - 95 129 πατήστε εδώ
BF4M1013MC IMO 1 & 2 Σειρά 2300 - 118 160 πατήστε εδώ
BF6M1013M IMO 1 Σειρά 2300 - 129 175 πατήστε εδώ
BF6M1013MC IMO 1 & 2 Σειρά 2300 - 174 237 πατήστε εδώ
BF6M1013MCP IMO 1 & 2 Σειρά 2300 - 195 265 πατήστε εδώ
BF6M1015MC IMO 2 V 2100 261 355  300 408  πατήστε εδώ
BF6M1015MC IMO 2 V 2100 287 390  330 449  πατήστε εδώ
BF8M1015MC IMO 2 V 2100 348 473  400 544  πατήστε εδώ
BF8M1015MC IMO 2 V 2100 383 521 440 598  πατήστε εδώ
TCD2015V06M IMO 2 V 2100 - 335 456 πατήστε εδώ
TCD2015V06M IMO 2 V 2100 - - 360 490 πατήστε εδώ
TCD2015V08M IMO 2 V 2100 - 470 639 πατήστε εδώ
TCD2015V08M IMO 2  V 2100 - - 500 680 πατήστε εδώ
(1)Ισχύς A:
Σύμφωνα με ISO 3046-1, κλάση MCFN (με πιστοποιητικό νηογνώμονα) σε συνθήκες λειτουργίας 45οC θερμοκρασία αέρα, 60% υγρασία και 32οC θερμοκρασία θαλάσσης, ή κλάση SCFN (χωρίς πιστοποιητικό νηογνώμονα) σε συνθήκες λειτουργίας 25οC θερμοκρασία αέρα, 30% υγρασία και 32οC θερμοκρασία θαλάσσης, για συνεχή λειτουργία με μέσο όρο φορτίου > 80% (1013Μ >70%), χωρίς περιορισμό ωρών λειτουργίας
(2)Ισχύς B:
Σύμφωνα με ISO 3046-1, κλάση SCFN (χωρίς πιστοποιητικό νηογνώμονα) σε συνθήκες λειτουργίας 25οC θερμοκρασία αέρα, 30% υγρασία και 32οC θερμοκρασία θαλάσσης, για συνεχή λειτουργία με μέσο όρο φορτίου < 70%, για λειτουργία έως 3.000 ώρες ετησίως, εκ των οποίων οι 1.500 ώρες μπορούν να είναι με φορτίο >90%

deutz kinitires photos