Ναυτικοί Κινητήρες MITSUBISHI

Γενικά

Η εταιρεία MITSUBISHI Heavy Industries (ΜΗΙ) έχει μακρά παράδοση στην κατασκευή πετρελαιοκινητήρων απο το 1917 όταν κατασκευάστηκε ο πρώτος στην Ιαπωνία για εμπορική χρήση.

Έως σήμερα η MHI έχει προμηθεύσει πάνω απο 120.000 ναυτικούς κινητήρες τόσο για πρόωση όσο και ως βοηθητικές γεννήτριες.

Οι ναυτικοί κινητήρες MITSUBISHI είναι σχεδιασμένοι για ναυτική χρήση. Είναι η πρώτη επιλογή, ειδικά για τις περιπτώσεις που απαιτείται αξιόπιστη, συνεχής λειτουργία σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, και ελάχιστες απαιτήσεις όσο αφορά λιπαντικά και ανταλλακτικά συντήρησης.

Όλοι οι ναυτικοί κινητήρες MITSUBISHI ισχύος απο 400 έως 4000 HP κατασκευάζονται με τα υψηλότερα πρότυπα στο εργοστάσιο Sagamihara Works στην Ιαπωνία, σε εγκαταστάσεις που πληρούν αυστηρά τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας ISO-9001, εγκεκριμένες από DNV (Det Norske Veritas, Norway).

Πίνακας ισχύος ναυτικών κινητήρων προώσεως MITSUBISHI - HIGH SPEED
 
Τύπος κινητήρα
 
Διάταξη
κυλίνδρων
ΙΜO  MD(1) HD(2) UCD(3) Τεχνική Περιγραφή
kW hp  ΣΑΛ kW  hp ΣΑΛ
kW
hp
ΣΑΛ
S6B3 - T2MPTK2 Σειρά ΙΜΟ 2 448 609 2001 378 514 2001 - - - πατήστε εδώ
S6A3-T2MPTKK3 Σειρά ΙΜΟ 2 558 759 1900 502 683 1900 - - - πατήστε εδώ
S6R-T2MPTK Σειρά ΙΜΟ 2 605 823 1800 520 707 1650 470 639 1600 πατήστε εδώ
S6R2-T2MPTK Σειρά ΙΜΟ 2 610 830 1500 530 721 1400 480 653 1350 πατήστε εδώ
S6R2-T2MPTK3 Σειρά ΙΜΟ 2 759 1032 1406 691 940 1406 - - - πατήστε εδώ
S12A2-T2MPTK V ΙΜΟ 2 858 1167 1920 776 1055 1860 701 953 1800 πατήστε εδώ
S12R-T2MPTK V ΙΜΟ 2 1210 1646 1800 1040 1414 1650 940 1278 1600 πατήστε εδώ
S16R-T2MPTK V ΙΜΟ 2 1610 2190 1800 1380 1877 1650 1250 1700 1600 πατήστε εδώ
S16R2-T2MPTK V ΙΜΟ 2 1885 2564 1500 1600 2176 1400 1450 1972 1350 πατήστε εδώ
MD (1): συντελεστής φορτίου έως 75% της ονομαστικής ισχύος, επιτρεπτές στροφές πορείας (cruising speed) έως 91% των ονομαστικών, 100% της ισχύος για 1 ώρα ανά 6 ώρες και ώρες λειτουργίας έως 3.000 ανά έτος. Ισχύς κατάλληλη για σκάφη αναψυχής, περιπολικά πλοία και πλοία με απαιτήσεις υψηλής απόδοσης.
HD (2):  συντελεστής φορτίου έως 83% της ονομαστικής ισχύος, επιτρεπτές στροφές πορείας (cruising speed)έως 94% των ονομαστικών, 100% της ισχύος για 8 ώρες ανά 24 ώρες και ώρες λειτουργίας έως 6.000 ανά έτος. Ισχύς κατάλληλη για ρυμουλκά, αλιευτικά, ferry-boat και επιβατηγά πλοία.
UCD (3): συντελεστής φορτίου έως 100% της ονομαστικής ισχύος, επιτρεπτές στροφές πορείας (cruising speed) έως 100% των ονομαστικών και απεριόριστες ώρες λειτουργίας ανά έτος. Ισχύς κατάλληλη για φορτηγά πλοία.
Πίνακας ισχύος ναυτικών κινητήρων προώσεως MITSUBISHI - MEDIUM SPEED
 
Τύπος κινητήρα
 
Διάταξη 
κυλίνδρων
ΙΜΟ MD(1) HD(2)
HD-T(3)
Τεχνική Περιγραφή
kW hp  ΣΑΛ kW  hp ΣΑΛ kW hp ΣΑΛ
S6U-(C2)MPTK Σειρά ΙΜΟ 2 1119 1522 1100 1007 1370 1060 1103 1500 1150 -
S6U2-MPTK Σειρά ΙΜΟ 2 1040 1414 960 1156 1572 930 - - - -
S8U-(C2)MPTK Σειρά ΙΜΟ 2 1492 2029 1100 1343 1826 1060 1470 1999 1150 -
S12U-MPTK V ΙΜΟ 2 2238 3044 1100 2014 2739 1060 2205 2999 1150 -
S16U-MPTK V ΙΜΟ 2 2984 4058 1100 2686 3653 1060 2940 3998 1150 -
MD (1): συντελεστής φορτίου έως 83% της ονομαστικής ισχύος, επιτρεπτές στροφές πορείας (cruising speed) έως 94% των ονομαστικών, 100% της ισχύος για 4 ώρες ανά 12 ώρες και ώρες λειτουργίας έως 3.000 ανά έτος. Ισχύς κατάλληλη για ρυμουλκά και αλιευτικά.
HD (2):  συντελεστής φορτίου έως 100% της ονομαστικής ισχύος, επιτρεπτές στροφές πορείας (cruising speed) έως 100% των ονομαστικών και ώρες λειτουργίας έως 8.000 ανά έτος. Ισχύς κατάλληλη για φορτηγά πλοία, αλιευτικά και περιπολικά.
HD-T (3): μέσος όρος συντελεστή φορτίου 60-80% της ονομαστικής ισχύος, 100% της ονομαστικής ισχύος διαθέσιμη για 8 ώρες κάθε 24 ώρες, και ώρες λειτουργίας έως 6.000 ανά έτος. Ισχύς κατάλληλη για ρυμουλκά πλοία (εντός λιμένος).